8.–31.12.2022 Jyri Ala-Ruona / Juuso Joutsi / Anna Kuokkanen / Joonas Hyvönen


Jyri Ala-Ruona
The Labyrinth
2022
öljyväri kankaalle
138 x 85 cm

Jyri Ala-Ruona –
HIIT

Jyri Ala-Ruona on kiinnostunut energian ja kuvien vastaavuuksista erilaisina virtauksina. Näyttelyn maalauksissa eristelevyt ja sähköeristeet rinnastuvat ja limittyvät ihmiskehoon ja sen energiankulutukseen. Esimerkiksi hiki toimii teoksissa maalattuna merkkinä kehon virtauksista, mutta myös konkreettisesti maalausnesteenä. Näyttelyn nimi HIIT on nopeatempoisen kuntoilumuodon englanninkielinen lyhenne (High Intensity Interval Training) ja lausuttuna viittaa lämpöön (heat). Suhteessa teoksiin ja niiden erilaisiin toteutustapoihin nimi on monimerkityksinen. Ilkikurinen humoristisuus, kuvallinen leikittely ja liioittelu ovat Ala-Ruonalle työkaluja, joiden avulla hän käsittelee kysymyksiä taiteilijuudesta ja maalaamisen mahdollisuuksista.

Jyri Ala-Ruona (s.1986) on valmistunut kuvataiteilijaksi Lahden Muotoilu- ja Taideinstituutista vuonna 2011 sekä kuvataiteen maisteriksi maalaustaiteen osastolta Kuvataideakatemiasta vuonna 2020. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyt esimerkiksi Galleria Myymälä2:ssa, Taidekeskus Mältinrannan studiossa sekä Galleria Katariinassa. Hänen teoksiaan on muun muassa Espoon modernin taiteen museo EMMAn sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin kokoelmissa.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.


Juuso Joutsi
Aikuinen ihminen siivoaa
2021
akryyli ja pigmenttivedos MDF-levylle
152 x 120 cm

Juuso Joutsi –
Kolhut

Juuso Joutsin maalausta ja valokuvaa yhdistelevistä teoksista koostuva näyttely käsittelee yksilön identiteetin ja minuuden rakentumista ja siihen ajan myötä vaikuttavia tekijöitä.

Maalaukset käsittelevät eri osa-alueita jotka ovat muokanneet teosten päähenkilön tämänhetkiseen muotoonsa. Ympäristön vaikutus, kriisit, valta-asetelmat sekä yksilön oma tietoinen ja tiedostamaton rakentuminen ovat lähtökohtaisia teemoja joiden käsittelyn kautta kuvat ovat syntyneet.

Kokonaisuuden yhdistävänä tekijänä on dilemma siitä, kuinka suuri tietoinen rooli ja sitä kautta vastuu itsensä rakentumisesta yksilöllä on.
Näyttelyn ei ole tarkoitus olla tyhjentävä selonteko, joka tarjoaisi vastauksia, vaan
yritys visualisoida yksittäisiä ajatuksia aiheesta, joka jollain tavalla on läsnä jokaisessa tekemässämme ratkaisussa.

Teoksissa leikitellään aiheilla, joiden ääreltä turha vakavuus on etäännyttänyt kokijan. Keskeneräinen, rujon humoristinen estetiikka pyrkii madaltamaan kynnystä tuntea tulkita kuvia suoraan, katsojan omistakin lähtökohdista.

Juuso Joutsi on valmistunut Taidekoulu MAA:sta 2010 ja toiminut siitä saakka kuvataiteilijana. Omia maalauksiaan esittelevien näyttelyiden lisäksi hän on viime vuosina Ollut osana monimediallista Halo Kaisto -projektia. Joutsi asuu ja työskentelee Helsingissä.


Anna Kuokkanen
Sasalle Helsingin Klubitalon yhteisö ja hänen siellä tekemänsä työ on ollut korvaamatonta myös koronapandemian aikana.

Anna Kuokkanen –
Samassa veneessä

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila mullisti suomalaisten elämän maaliskuussa 2020. Koronaan liittyvät rajoitukset pysäyttivät monia itsestäänselvyyksinä pidettyjä yhteiskunnan toimintoja ja sosiaalinen kanssakäyminen piti rajoittaa minimiin.

Pandemian aikana mediassa ja julkisessa keskustelussa toisteltiin ajatusta siitä, että olemme koronakriisin myötä kaikki samassa veneessä, Suomessa ja globaalisti. Se oli lohdullinen ajatus, mutta ei aivan totta. Todellisuudessa emme kaikki olleet samassa veneessä, kuten emme normaalitilanteessakaan ole. Sosioekonominen asema, elämäntilanne, ikä, terveydentila ja sosiaaliset verkostot vaikuttivat siihen, miten koronapandemia vaikutti ihmisten elämään.

Koronarajoitukset osuivat vakavimmin niihin, jotka olivat hankalassa tilanteessa jo ennen koronaa. Yksinäiset olivat entistä yksinäisempiä, työttömillä oli entistä vähemmän arkea kannattelevia rakenteita ympärillään.

Suomessa koronaa käsittelevissä mediaesityksissä näkökulma oli usein keskiluokkaisen työssäkäyvän perheellisen, joka kamppaili etätyön, koronakaranteenien sekä perheen ja työn yhteensovittamisen kanssa. Näkökulma jätti kuitenkin paljon ulkopuolelleen. Suurin osa suomalaisista tekee sellaista työtä, jota ei voinut koronankaan aikana tehdä etänä. Monilla ihmisillä ei ylipäätään ollut päiväntyön ja perheen kaltaisia rakenteita suojanaan poikkeustilan aikana.

Kuvasin tätä näyttelyä varten työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä koronapandemian aikana. Kertomukset heidän korona-ajastaan osoittavat, että monet kokemukset pandemiasta ovat jaettuja. Toisaalta ne tekevät näkyväksi myös yhteiskunnallisia eroja. Pandemian jälkihoidossa nämä erot tulisi tunnistaa ja kohdistaa tukea niille, jotka ovat kärsineet poikkeuksellisista oloista eniten. Yhteiskunnalliset ja hyvinvointiin liittyvät erot ovat olemassa edelleen, vaikka pandemia ei enää rajoita arkeamme.


Joonas Hyvönen
A Hollow’s Dream
2022
3d-animaatio

Joonas Hyvönen –
A Hollow’s Dream

A Hollow’s Dream on 3d-animoitu videoteos, joka kertoo satumaista tarinaa kissojen kiipeilypuuta muistuttavaa rakennelmaa yhä korkeammaksi rakentavista ja sitä asuttavista pirumaisista olennoista. Piruilla on yhteinen päämäärä, joka ajaa heidät päättymättömään rakennusprojektiin määrätietoisuudella, jota ei uhkaa edes se, että päämäärä pysyy aina saavuttamattomissa ja rakennuksen perustukset alkavat jo pettää.

Joonas Hyvönen (s.1990) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hyvönen työskentelee tarinallisesti usein digitaalisten ilmiöiden parissa eritoten 3d-animaatiota hyödyntäen. Hyvönen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2016 ja osallistunut näyttelyihin Suomessa sekä ulkomailla.