7.12.2017.-7.1.2018 Näkymiä Suomesta

Kulma, Kenno, Kymi, Kirnu: Näkymiä Suomesta

Lahden Taiteilijaseura järjestää jurytetyn Näkymiä Suomesta näyttelyn osana Suomi 100-juhlavuotta. Näyttelyyn valittiin Lahden Taiteilijaseuran jäsenille suunnatun avoimen haun perusteella teoksia 12 taiteilijalta. Teoksien toivottiin käsittelevän Suomen henkistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Jurynä toimi taiteilija Kaisa Salmi sekä kuvataiteilija Kari Vehosalo.

Näkymiä Suomesta näyttely kokoaa yhteen eri sukupolvia ja tyylejä edustavan kuvan Suomesta. Suomi esittäytyy näyttelyn teoksissa moniäänisenä; historiansa tuntevana, eteenpäin katsovana ja tulevaisuudesta huolissaan olevana. Taiteilijat käsittelevät teoksissaan mm. Suomalaisuuden käsitteeseen oleellisesti liittyvää luontosuhdetta, muukalaisten pelkoa sekä ajatusta yhtenäiskulttuurista. Yhteistä näyttelyn taiteilijoille on, että Suomea ei käsitetä muusta maailmasta irrallaan olevana periferiana. Globaali todellisuus on läsnä, niin hyvässä kuin pahassa. Ympäristö uhat, ääriajattelu, pohjoinen melankolia ja eksotiikka ovat osa yhteistä todellisuuttamme. Sen muodot ja painotukset ovat yhtä moninaiset kuin nyt esillä oleva taiteilija joukko.

Satavuotiaan Suomen kasvu on ollut ajoittain kivulias kehitys agraariyhteiskunnasta yhdeksi maailman rikkaimmaksi ja teknologisesti kehittyneimmäksi valtioksi. Kansakunnan työn tuloksena Suomi on saavuttanut itsenäisyyden, toimivan koululaitoksen, sananvapauden ja yleisen tasa-arvon. Näkymiä Suomesta näyttely esittelee tuohon kertomukseen oleellisesti liittyviä kokemuksia ja merkityksiä taiteen keinoin.

Näyttelyn taiteilijat:
Matti Happonen, Mika Heinonen, Hydra, Topi Juntunen,
Susanna Judin, Virpi Kanto, Kirsi Karppinen, Tuomo Lukkari,
Kalle Mustonen, Arto Määttä, Sirpa Pyykkö, Janika Salonen

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus (Taike Häme) sekä Päijät-Hämeen liitto. Näyttely on osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa.