23.3.–10.4.2022 Petri Silvonen / Zeynep Kaynar / Bridget Allaire / Ulla-Maija Svärd

Petri Silvonen – Otteita tästä maailmasta

Teosteni intentiona on saada katsojat, ja itseni, tarkkailemaan ympäröivää maailmaa avoimesti ja uteliaasti. Minua kiehtoo valtavasti maailman fraktaalisuus, sen huikea rakenne ja elämä itsessään joka nousee tästä emergenssistä. Se miten jokapäiväisessä elämässä hahmotamme asiat on aistiemme vajavaisuudesta johtuva karkea yleistys,mutta välttämätöntä, jotta voimme ylipäänsä toimia tässä maailmassa. Kaikki efektiiviset teoriat kuitenkin hukkaavat informaatiota, yritänkin maalauksissani kertoa jotain, mikä ei ole itsestäänselvää.

Näyttelyni koostuu öljyvärimaalauksista ja muutamasta mustavalkoisesta tussipiirustuksesta. Teknisesti nämä maalaukseni on toteutettu melko perinteisesti, ne ovat öljyvävärimaalauksia pingoitetulle pellavakankaalle. Tämän teossarjan kaikissa maalauksissa on akryylimaaleilla tehty pohjamaalaus, jonka päälle olen maalannut öljyväreillä.

Maalauksissani on voimakas värimaailma, välillä yritän hillitä sitä, mutta tämä tuntuu tulevan niihin luontaisesti.
Harkinnan jälkeen päätin ottaa näyttelyyn mukaan myös joitakin mustavalkoisia tussipiirustuksia, jotka ajatuksellisesti ovat samaa sarjaa maalausten kanssa. Mustavalkoinen työskentely on eräänlaista vastapainoa maalaamiselle, ja teen jatkuvasti töitä myös erilaisella piirrrostekniikoilla.

Suurin osa teoksista on esillä ensimmäistä kertaa, maalauksista 2 oli näytteillä Lammilla Kesänäyttelyssä 2021.

Juuri nyt maailma, ja tulevaisuus, näyttäytyy melko huonossa valossa, onneksi kevätaurinko lämmittää jo hiukan.

Petri Silvonen, Riitasoinnuton, 2022, tussipiirustus paperille, 60 x 45 cm

Zeynep Kaynar – Sleeping: A Performative Process

Artist Statement 

My studio practice covers visual literacy in alignment with daily performative tasks, body language, and gestural communication. It is inspired by literature, design, and typographic applications. I occupy artistic research tools to visually analyze and explore alternative ways of seeing and looking at the mundane tasks of daily life. 

In alignment with visual research and analysis, my research interests explore methods for transforming visual language while investigating themes such as human & city and human & nature relationships in the form of photography, painting, drawings, and installations aas a result of my studio practice. 

Conceptual Framework of the Exhibition

The nature of SAPP (Sleeping: A Performative Process) is based on language and cognitive development theories. The artworks analyse bodily gestures as visual communication tools before the language forms existing and spoken today. The artworks are divided into three themes to focus on visual analysis, typographic design and practical application of alphabet in the form of drawings, paintings and installations.

I have been working on developing SAPP Alphabet since 2018 using artistic research methodologies influenced by the visual analysis of gestural, performative practices. With SAPP, I visualize the data collected from gestures into precise compositions of abstract paintings to promote cognitive development based on a relationship with mind and body.

The SAPP exhibition project attempts to build visual semantics for conveying a common language for abstract emotional and thought processes. This exhibition is a metaphorical invitation to overcome and control emotional and physical reactions towards uncertain processes in the life course.

Artist Statement

Taiteellisessa työskentelyssäni käsittelen visuaalista lukutaitoa päivittäisessä toiminnassa, kehonkielessä ja elekielessä. Työskentelyni on saanut vaikutteita kirjallisuudesta, muotoilusta ja typografisista menetelmistä. Taiteellisten tutkivien metodien avulla analysoin visuaalisesti sekä tutkin vaihtoehtoisia tapoja nähdä ja katsoa tavallista jokapäiväistä elämää.

Visuaalisen tutkimuksen ja analysoinnin lisäksi kiinnostuksen kohteeni on muuttaa visuaalista sanastoa tutkiessani erilaisia teemoja ja niiden välistä suhdetta, kuten ihminen ja kaupunki tai ihminen ja luonto. Ilmaisumuotona työskentelyssäni käytän valokuvausta, maalaustaidetta, piirtämistä ja installaatioita.

Näyttelyn viitekehys

SAPP (Sleeping: A Performative Process) -projektin luonne perustuu kieleen ja kognitiivisen kehityksen teorioihin. Teokset analysoivat kehollisia eleitä visuaalisen kommunikoinnin välineinä ennen nykyisen puhutun kielen kehittymistä. Taideteokset on jaoteltu kolmeen eri teemaan, jotka keskittyvät visuaaliseen analysointiin, typografiseen muotoiluun ja kirjaimiston soveltamiseen käytännössä piirustuksissa, maalauksissa ja installaatioissa.

Olen työskennellyt SAPP Alphabet -projektin parissa vuodesta 2018 käyttäen taiteellisia tutkimusmetodeja. Metodeihin on vaikuttanut eleisiin perustuvien esitysten visuaalinen analysointi. SAPP-projektissa visualisoin eleistä kerättyä tietoa tarkoin sommiteltuihin abstrakteihin maalauksiin ilmentääkseni kognitiivista kehitystä, joka perustuu mielen ja kehon muodostamaan suhteeseen.

SAPP-näyttelyprojekti pyrkii rakentamaan visuaalisia merkityksiä, joilla ilmaista abstraktien tunteiden ja ajatusten prosessien yhteinen kieli. Tämä näyttely on vertauskuvallinen kutsu hallita tunnepohjaisia ja fyysisiä reaktioita sekä selviytyä niistä elämän epävarmuuden edessä.

Zeynep Kaynar, Midnight SAPP, 2020, etching on 300gr A4 Hanemühle paper, 20 Editions

Bridget Allaire – Ex memoria

Viime kesänä kävellessäni lähellä kesämökkiämme kuulin uuden kuivan rouskuvan äänen. Jäkälä allani mureni pölyksi, puolukan lehdet muuttuivat mustiksi auringosta. Viikkoja kestänyt kuivuus hauraassa ekosysteemissä. Yritin kävellä varovasti välttäen jäkälää aina kun pystyin. Ikään kuin se, mihin astuin, vaikuttaisi mitenkään asioiden laajuuteen.

Meidät on tehty pienistä asioista, jotka huomaamme päivittäin. Keräämme nämä muistot yhteen ja rakennamme olemisen tunnetta.

Katso ja näe maailma ympärillämme realistisella tavalla. Unohda ilmastonmuutoksen aiheuttama syyllisyys, nostalgia tai häpeä ja korvaa se kiitollisuudella. Asiat, joihin kiinnitämme huomiota, ovat asioita, jotka ovat kanssamme ikuisesti.

Näillä seinillä olevat maalaukset ovat muistoja muistojen päälle… päivittäisiä kävelylenkkejä, vuosikymmeniä puutarhanhoitoa, yksityisiä hetkiä luonnon kanssa. Ehkä ne ovat liian tummia sinulle? Ovatko ne jopa elegisiä?
Mutta jos katsot tarkemmin, löydät lukemattomia värejä ja eleitä. Muistoissani on itse elämä.

Hidasta.
Katso lähempää.

Tämän näyttelyn idea tulee filosofi-runoilija Jan Zwickyn runokokoelmasta ”Songs for Relinquishing the Earth”.
Hänen viimeisimmässä filosofiaa käsittelevästä kirjassaan ”Learning to Die, Wisdom in the Age of Climate Crisis”, Zwicky vaatii että meistä täytyy löytyä sokraattista nöyryyttä ja itsehillintää nähdä todellisuus sellaisena kuin se on. Meidän täytyy löytää tasapaino itsessämme, jotta voimme suhtautua myötätuntoisesti ja arvostaen tulevaisuuteemme.
Bridget Allaire

Bridget Allaire, The tenderness of June, 2021, öljy, alumiini, 28 x 21 cm

Ulla-Maija Svärd – Sisäkuvia ihon alta

Työni lähtökohta on ihmiskeho. Se on nerokas järjestelmä; sekä kaunis ja vahva, että hauras ja katoava. Suhteemme siihen on usein hyvin ristiriitainen, kun ihailemme nuoruutta ja kauneutta, varjostaa elämäämme vanhuuden- ja kuolemanpelko.

Syntymästämme asti tarvitsemme apua ja hoivaa, luotamme lääkärin apuun, mutta meillä on myös fantasioita lääketieteen kaikkivoipaisuudesta ja ikuisesta nuoruudesta. Ihmeitä ei tapahdu, elämä itsessään on ihme, jota tulee kunnioittaa.

Lääketieteen kehitys merkitsee parempaa elämää, mutta sitä käytetään myös väärin, on lääkäreitä ja klinikoita, jotka toimivat ihmisoikeuksista piittaamatta ja ihmiselämän ainutlaatuisuutta kunnioittamatta. Kylmä sotateollisuus tuottaa välineitä ihmisen tuhoamiseksi asein, lääkkein ja myrkyin. Lääkärit valvovat kuolemantuomioiden toteuttamista ”oikeaoppisesti”.

Järjettömät kauneusleikkaukset ovat nykypäivää ja laiton elinkauppa on bisnes, jossa ryöstetään köyhiltä rikkaille. Köyhän ihmishenki kehitysmaassa ei ole minkään arvoinen, kun rikas saa rahalla haluamansa. Se tehdään jossain hienossa leikkaussalissa taitavin käsin. Ihmiskehon osat voivat kuitenkin olla myös olla lahja, joka meillä on mahdollisuus antaa toisen elämän ylläpitämiseksi.
Teokseni koostuvat anatomiankuvista, joista olen rakentanut eri materiaaleja ja esineitä käyttämällä ja käsin kirjomalla ”elinpaketteja” ja lääkärintakeista, jotka olen kirjonut anatomiankuvia ja erilaisia materiaaleja käyttäen.
Tein näyttelyn töitä usean vuoden ajan (2012–2016). Näyttelyn järjestäminen viivästyi, surun ja siihen liittyvien suurten elämänmuutosten vuoksi.
En ole tehnyt näyttelyyn muutoksia, mutta nyt kaivettuani työt kellarista, johon jo kuvittelin niiden jäävän, ne ovat ehkä ajankohtaisempia kuin ennen. Ajattelen niin, että ehkä korona-aika ja nyt kokemamme sodan pelko ovat tuoneet niihin oman lisänsä.
Elämälle kiitos! Mietin sitä näyttelyni nimeksi, mutta päädyin sanoihin Sisäkuvia ihon alta. Nerokas elimistömme sijaitsee ihon alla, mutta siellä jossain, on myös ne kaikki pelot ja fantasiat, joiden kanssa käymme jatkuvaa sisäistä dialogia.

Tampereella 17.3.2022

Ulla-Maija Svärd