Näyttelyhaku

Seuraava näyttelyhaku on syksyllä 2019. Tarkempi hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Hakuohjeet

Näyttelyaikaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella, joka sisältää:

– 5-10 hyvälaatuista kuvaa viimeaikaisesta tuotannosta (ei nettisivuosoitteita)

– teostiedot, teosten koko (korkeus/leveys/syvyys), tekotapa ja valmistumisvuosi

– näyttelysuunnitelma

– maininta haettavasta tilasta ja toivomus näyttelyn ajankohdasta

– ansioluettelo/CV

Lähetä sähköinen hakemus yhtenä pdf- tiedostona. Nimeä sähköposti näyttelyhakemus_omanimi.
Kuvat katsotaan sähköisesti.
jos haluat kirjallisen hakemuksesi palautettavaksi, liitä hakemuksesi mukaan riittävillä
postimerkeillä varustettu palautuskuori.

Kirjalliset hakemukset: sähköiset hakemukset:

Kauno ry:n näyttelytoimikunta info@kauno.fi

Uusi Kipinä

Kymintie 1

15140 LAHTI

Näytteilleasettajat valitsee Kauno ry:n näyttelytoimikunta, joka koostuu Lahden
Taiteilijaseura ry:n, Lahden taidegraafikot ry:n ja Lahden valokuvataide ry:n edustajista.
Näyttelyvuokraan sisältyy tiedottaminen näyttelystä näytteilleasettajien toimittamien materiaalien
pohjalta, julisteiden jako, kutsujen postitus sekä postitus- ja kopiointikulut. Näyttelytilan
avoinnapito, valvonta ja siivous, avajaisten kulut ja järjestäminen.
Näytteilleasettaja vastaa teosten kuljetuksista, näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta,
mahdollisista vakuutuksista, sekä kutsukorttien (420 kpl) ja julisteiden painatuskuluista.

Näyttelyjakso on kolme viikkoa ripustus-, purku- ja avajaispäivineen.

Tarkemmat pohjapiirrokset ja kuvia näyttelytiloista:

www.galleriauusikipina.fi

Lisätietoja:

info@kauno.fi, 044 3224665 / näyttelysihteeri