Laura Kopio / Jussi Lipasti & Jose Salminen / Tisainia & TanjaSinikkaMirella / Sanna Kärkkäinen

26.6.-14.7.2024


Laura Kopio
Emma Eats Bread and Butter, 2024
Öljy kankaalle
92 x 120 cm

Laura Kopio – Emma Eats Bread and Butter

Laura Kopion (s.1981) taiteellisen työskentelyn lähtökohta on valtaan ja väkivaltaan liittyvien ongelmien tutkiminen filosofisina kysymyksinä, maalauksen keinoin. Teoksissaan hän pohtii näkymättömiin jäävää kärsimystä ja väkivallan tuottamia yhteiskunnallisia ongelmia, sekä historiaan ja muistamiseen liittyviä kysymyksiä vallan näkökulmasta. Hänen työskentelynsä keskiössä on yhteiskunnallisten valtasuhteiden muotojen, mekanismien, rituaalien ja vaivihkaisten yhteyksien tutkiminen ja purkaminen. Kopio on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun taideakatemiasta ja opiskellut Jyväskylän yliopistossa taidehistoriaa ja filosofiaa.

Emma Eats Bread and Butter koostuu erikokoisista, pääosin öljyllä kankaalle maalatuista teoksista.

Tarkastelen taiteellisessa työskentelyssäni valtaa ja sen eri muotoja, sekä näistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä. Kokonaisuutta kannatteleva teema kiteytyy saksalaisen ajattelijan ja säveltäjän Theodor Adornon ajatteluun ja sen voi kiteyttää lauseeseen “Kaiken totuuden ehto on tarpeessa antaa kärsimykselle ääni.” Adornossa ajattelijana minua kiehtoo paitsi hänen ajatuksensa, myös kykynsä kirjoittaa taiteesta tavalla jossa tulevat näkyväksi ne historialliset olosuhteet, joissa keskeiset tämän vuosisadan filosofit ja esteetikkot kirjoittivat. Hänen ajattelustaan hahmottuu lisäksi laajempi intellektuellin tehtävä, hetkenä, jolloin modernin utooppiset horisontit katosivat.

Teoskokonaisuus on katsaus rooliin rakenteen näkökulmasta: Ihmisyyteen naiseutena sen moninaisissa muodoissa, maailmassa, jossa rooli ihmisenä on edelleen jotain, jonka joku muu kuin nainen tai naiseksi itsensä määrittävä määrittelee tai haluaa määritellä. Mitä naisina olemme, mitä saamme olla, kenelle, kuinka paljon ja millä tavalla?

Teoksissani sukupuoli korostuu erityisesti luokkakysymysenä. Aihe näyttäytyy roolien kautta myös yhteiskunnallisena ja sosiaalisena asemana, siinä miten toiseutetut (ei sukupuolen kautta itse valitut) roolit ovat yhä leimallisia ja ylhäältäpäin annettuja. Pohdin teoksissani esitettyjen hahmojen kautta tai muodossa luokkayhteiskuntaan piilotettua sortavaa rakennetta, jota kapitalistinen järjestelmämme tukee mm. naisiin kohdistuvana taloudellisena epätasa-arvona ja väkivaltaisena kohteluna, niin konkreettisesti kuin rakenteellisella tasolla. Ihmisenä oleminen näyttäytyy yhteiskunnan valtasuhteiden muodossa ja tästä aiheutuvan sortavan rakenteen kautta laajempana yhteiskunnallisena kysymyksenä, jonka muotoja, mekanismeja ja rituaaleja teoksissani käsittelen.

Pyrin maalausteni avulla nostamaan esille piiloon jääviä laajempia vallan ilmenemismuotoja, sekä näistä vallankäytön muodoista seuraavia ongelmia. Olen pyrkinyt tuomaan esiin naisiin liitettyjä asemointeja ja historiaan ja nykypäivään kytkeytyviä kysymyksiä sortavan rakenteen näkökulmasta. Elämme maailmassa, jossa heikkous, toimeentulemattomuus ja epäonnistuminen nähdään yksilön valintana. Luokkaerojen häivyttäminen yksilön valinnoiksi on yhteiskunnan tapa piilottaa heikommassa asemassa olevien ongelmat pois silmiemme edestä.

Alati muuttuva ja ajoittain hajoava pyrkimykseni on kuvata ihmisluonnon ristiriitaa yksityisen sekä jaetun sosiaalisen todellisuuden välille rakentuvien paineiden ristiaallokossa.


Jussi Lipasti & Jose Salminen
The Beach, 2024
Referenssikuva

Jussi Lipasti & Jose Salminen – The Beach

Rannalla levähtää, rannalla unohtaa.

Maassamme on Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan (5.4.2024) 355 600 maksuhäiriömerkintäistä, ”maksuhäiriöistä”. Sekä Kauppalehti, että MTV3 uutisoivat viime vuonna (3.7.2023) kuluttajien vakavien maksuvaikeuksien lisääntyneen. Jopa pikavippifirmat vaikuttaisivat siirtyneen mainonnassaan painottamaan irtiottojen sijaan arjessa selviytymistä.

LIPASTI|SALMINEN –kollektiivi koostuu kahdesta Turun Taideakatemiasta viime vuonna valmistuneesta kuvataiteilijasta. Opiskeluaikaisesta kahden henkilön vertaistukiryhmästä muodostuneen kollektiivin taiteellisia prosesseja ohjailee henkilökohtaisten vastoinkäymisten ja pessimismin jalostama itseironia.

”Laskusta nousuun!”. ”We make your business flow”. (Ropo.fi)


TanjaSinikkaMirella
Metsäläinen, 2024
Öljy, tempera
59 x 59 cm


Tisainia (Tiina-Liisa)
Joiku, 2024
Luonnon readymade
22 x 8 x 9 cm

TanjaSinikkaMirella &
Tisainia (Tiina-Liisa)

TanjaSinikkaMirella
HuoliSuojelijat

Maalaan öisin ja intuitiolla kun muu maailma nukkuu. En tee etukäteen luonnoksia. Inspiraation lähteenä toimii oma työhuone, itse tehdyt värit pigmenteistä, sekä kaikenlaiset lelut ja tavarat, joita työhuoneellani on.

Maalaus itsessään alkaa inspiroimaan edetessään. Viime aikoina olen pyrkinyt pois malleista kokonaan, koska se tuo lisää vapauden tunnetta. Pohjien valmistaminen on minulle jo tärkeä osa tulevaa maalausta. Yleensä maalaan liimavedellä pohjustetulle Cotton Duck kankaalle, koska olen ihastunut sen sävyyn sellaisenaan. Haluan hyödyntää kankaan sävyn osana maalausta.

TanjaSinikkaMirellan teokset koostuvat eri kokoisista tempera/putrido/öljyväri maalauksista, joissa hän kuvastaa HuoliSuojelijoitaan. He ovat omalaatuisia, lohtua ja hyvää tuovia olentoja, heissä on piirteitä eläinhahmoista sekä ihmishahmoista. Jokainen HuoliSuojelija on omanlaisensa persoona

instagram: @tanjasinikkamirella
https://mirella.portfoliobox.net/

Tisainia (Tiina-Liisa)–
Metsän Väki

Kuljen metsässä ja poimin maasta mielenkiintoisen näköisen oksan. Oksa muistuttaa esimerkiksi eläintä, otan hahmon mukaani. Kiinnitän hänet mahdollisimman muokkaamattomana alustalleen.

Näin syntyy teossarjani Metsän Väki, joka on metsän olentoja ja tuo esiin luonnon taikaa.

Lahjoitan puolet Metsän Väki -veistosten myyntituotosta ja korttien tuoton kokonaisuudessaan Luonnonmetsien suojeluun. Metsä on aina ollut minulle inspiraation, voiman ja rauhan lähde. Luonnonmetsiä tuhotaan nyt häikäilemättä kauniista lupauksista huolimatta. On aika antaa metsälle takaisin sen tarjoama ja pelastaa vanhat Luonnonmetsät.

Metsän Väki on täällä.

instagram: @tisainia


Sanna Kärkkäinen
Nouseva, 2024
Akryyli kankaalle
119 x 89 cm

Sanna Kärkkäinen – Mielen tila

Olemme jatkuvan uutistulvan ympäröimiä. Viimeaikaset uutiset ovat olleet sotien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien seurauksien tykitystä. Suomen hallituksen säästötoimet ovat osuneet kipeästi moniin, mutta erityisesti heihin, joilla on jo valmiiksi tiukkaa. Uutisissa on ollut myös runsaasti juttuja nuorten tekemistä henkirikoksista ja tuhopoltoista. Tämä kaikki on vaikuttanut minuun ja taiteelliseen työskentelyyni voimakkaasti. Oma taiteellinen ilmaisukeinoni on pääasiassa maalaus, mutta tässä ensimmäisessä tilallisessa näyttelyssäni teokset kietoutuvat uutisiin. Olen alkanut koota näyttelyä vuosi sitten ja työskennellyt rinta rinnan tilallisen materiaalin ja maalauksen parissa. Toivon näyttelyn tuovan katsojalle syvemmän, omakohtaisen kokemuksen siitä mihin tilaan uutisvirta on minut taiteilijana vuoden aikana saattanut ja kuinka se näkyy teoksissani. Toivon heidän tavoittavan jotain myös omista tunnekokemuksista kaiken tämän maailman tilanteen äärellä. Näyttelyn teokset ei ole synkkiä, joten toivon niiden tuovan katsojille ennemminkin toivon tunnetta kaiken tämän keskellä. Abstraktit teokseni antavat tilaa omaan tulkintaan ja voivat näin vapaasti saattaa jokaisen kävijän omien kokemusten äärelle.