08.07.- 26.07.2015 Päivi Häkkinen, Tuomas Uusheimo, Sanna Nissinen, Martti Matilainen

Kulma:
Päivi Häkkinen, PARTY TIME

Galleria Uudessa Kipinässä nähtävä teos on jatkoa Päivi Häkkisen (s. 1975) näyttelylle After-party, joka oli esillä Malmössä viime marraskuussa.
Uudessa versiossa Party Time väki vähenee, mutta pidot eivät suinkaan parane.

Näyttely koostuu kolmesta veistoksesta: Klovni, After-party ja After Party.
Juhlat ovat loppumassa. Diskopallot laskeutuvat mustina pommeina hahmojen päälle.

Tässä äänettömän musiikin maailmassa hilpeä diskobiitti on vaihtunut System Of A Downin kappaleeseen B.Y.O.B. (Bring Your Own Bombs):

BLAST OFF, IT´S PARTY TIME
AND WHERE THE FUCK ARE YOU?
WHERE THE FUCK ARE YOU?
WHERE THE FUCK ARE YOU?

”Häkkinen sitoo yhteen traagisuuden ja hullunkurisuuden ja liittää ne
inhimillisyyteen. Ehkä juuri siksi hänen työnsä tunkevat hieman liian
lähelle, mahdottomiksi torjua. Elämä ja kuolema virnistävät
tasavertaisesti päin näköä.” – Carolina Söderholm, Sydsvenskan

Kenno:

Tuomas Uusheimo, Fallen Angels

Aika, luonnonlait ja sattuma ovat muokanneet teosteni aiheet. Tässä muotoilutapahtumassa on
erotettavissa kaksi ajalliselta kestoltaan äärimmäistä aikajanaa: taivaankappaleiden
muovautuminen avaruudessa miljardien vuosien aikana sekä toisaalta impaktin aikaansaama
äkillinen muutos niin kappaleissa itsessään kuin myös maan kuoressa. Meteoriiteissa näistä
tapahtumista meitä muistuttavat kappaleiden koostumus, palanut kuori sekä ilmavirran
aiheuttamat virtauskuviot. Maan kuoreen syntyneet impaktikraatterit ovat taas miljoonien
vuosien saatossa muovautuneet osaksi jokapäiväistä maisemaamme esimerkiksi jääkausien
seurauksena.
Näiden tapahtumien ajallinen sekä tilallinen ulottuvuus on hyvin vaikeasti hahmotettavista
rajallisen ihmisikämme puitteissa. Olen halunnut valokuvata kappaleet keinotekoisessa
avaruudessani, osana jotakin hyvin suurta ja äärettömän vanhaa. Meteoriittitörmäyksien
rakentamat maisemat taas muistuttavat meitä luonnon sattumanvaraisuuden synnyttämästä
kauneudesta.

Kymi:
Sanna Nissinen, SALAINEN HISTORIA

Rikkinäisyys, keskeneräisyys ja epätäydellisyys ovat usein toistuvia teemoja työskentelyssäni. Minulle ne edustavat keskeistä osaa inhimillisyydessä. Salainen historia -näyttelyn teokset käsittelevät antiikin sankarimyyttejä tämän näkökulman kautta – torso ei ole vain rikkinäinen veistos, vaan todellinen kuva ihmisestä.
Jos nykyisen klassillisen muinaisuuden jumalat tuntuvat meistä niin miellyttäviltä, johtuu se, nähkääs, vain siitä, etteivät he enää voi tehdä pahaa, koska ovat menettäneet valtansa.
Paul Gsell: Keskusteluja Auguste Rodinin kanssa

Sanna Nissisen (s. 1984) ensimmäinen yksityisnäyttely Galleria Uuden Kipinän Kymi-tilassa.
Näyttelyssä on esillä piirustuksia ja veistosinstallaatio. Teokset ovat syntyneet jatkumona Nissisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä käsittelemään teemaan torsoudesta ihmisen sisäisen tilan kuvaajana.

Sanna Nissinen on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 ja asuu ja työskentelee nykyään Kuopiossa.

Kirnu:

Martti Matilainen, valokuvia

Näyttelyni kuvat perustuvat omiin epämääräisiin muistoistikuviin lapsuudesta, nuoruudesta ja myöhemmistä ajoista. Kaikki kuvat on tehty kollaasitekniikalla eli usean kuvan osia yhdistelemällä luotu uusia kokonaisuuksia