21.6.–9.7.2023: Zen-makers | Anneli Holmstrom | Oona Laitinen | Hanna Kytö


Maarit Lipsanen-Rogers
Mari Suso
Ritvamarja Rantala

Zen-makers –
Muina naisina

Näyttelykokonaisuuden muodostavat kolmen graafikon teokset. Puupiirrosta, japaninpaperia, syanotypiaa, lehtikultaa, kasvipainotekniikoita, häviävää laattaa, auringolla valotusta…                        …monenlaista herkkua tarjolla grafiikan ystäville. Kolme erilaista harmoniaa synnyttää yhden uuden.

Maarit Lipsanen-Rogersin teoksissa tilat aukeavat rauhassa istuskeluun ja mietteliääseen reflektointiin, vastapainoksi vaatimuksille ja lääkkeeksi kiireen hiuduttamalle sisimmälle. Teosten tekninen toteutus löytyy usein ‘entäpä jos’ polkua seuraten, luovan kurittomuuden kautta.

Ritvamarja Rantala kuvaa elämää kauniisti liikkuvan viivan kautta. Hän käsittelee teoksissaan luonnon ihmeitä, arjen tapahtumia ja ihmisten välistä kanssakäymistä. Yltäkylläisen kuvamaailman ja informaatiotulvan keskellä, hän uskoo ajatukseen, että aina ei tarvii huutaa, kuulluksi voi tulla kuiskaten.

Mari Susoa kiehtoo pohjoiset juuret ja animistinen luonnonkatsomus. Luonnossa on jotain voimaa, mitä emme näe. Hän etsii sointia erilaisten jälkien välille ja painaa kokeellisia uniikkeja vedoksia luonnonmateriaalia matriisina käyttäen.


Anneli Holmström
HORSE 100 x 70cm

Anneli Holmstrom

HORSE.MONKEYSHADOW.CLIFF on narratiivinen maalausnäyttely, joka käsittelee tarinankerrontaa, maalaustaidetta ja sitä, miten tarinat auttavat meitä kehystämään kokemuksiamme.

Esillä olevat teokset ovat valikoima vuonna 2021 alkaneesta laajemmasta samannimisestä, yhä kehittyvästä sarjasta. Kuten näyttelyn nimi kertoo, maalaussarja kartoittaa neljä tarinalankaa, jotka näyttelyssä järjestetään ja kudotaan uudelleen uusiksi tarinaketjuiksi. Teossarjassa kiinnitetään erityistä huomiota ”visuaaliseen verkostoon” sekä yksittäisten maalausten sisällä, että koko kuvasarjassa. Toisin kuin tyypillisissä kuvituksissa, näiden maalausten tarinat ovat itseään synnyttäviä, ja kuvamotiivit, hahmot ja maisemat muodostavat jatkuvasti uusia runollisia suhteita.

Kuten satunnainen katkelma kirjasta – tai katkennut unijakso – jokainen maalaus on visuaalinen fragmentti, joka pyrkii laajempaan kertomukseen oman kehyksensä ulkopuolella. Tämä muuttuvuuden tunne ulottuu myös maalausten hahmojen nestemäiseen tilaan, joka voi helposti siirtyä ei-inhimillisestä inhimilliseen muotoon. Toisin kuin lineaarisemmissa tarinoissa, näiden maalausten tarinoita ei ole ankkuroitu keskeisiin päähenkilöihin tai ruumiinmuotoihin – sen sijaan niille on annettu vapaus liikkua vaivattomasti eläimellisten, mineraalisten, kodin esineistön tai orgaanisten muotojen välillä.

Näyttely pyrkii siis tarjoamaan monikerroksisen tarinankerronnan paikan, joka kutsuu katsojan aktiiviseksi lukijaksi kuvien keräämiseen ja yhdistämiseen.

——

Anneli Holmström (s. 1985) on skotlantilais-suomalainen kuvataiteilija, joka asuu tällä hetkellä Pietarsaaressa.

Valmistuttuaan maisteriksi Edinburgh College of Art:sta hän on pitänyt lukuisia yksityis- ja

ryhmänäyttelyitä sekä kotimaissaan Suomessa ja Skotlannissa, että muualla ulkomailla. Hänen taiteellinen ilmaisunsa lähtee liikkeelle maalaustaiteen laajennetusta lähestymistavasta ja yhdistää maalaustaiteellisia menetelmiä veistoksellisiin, performatiivisiin sekä yhteistötaiteellisiin näkökohtiin. Hänen estetiikkansa omaksuu monitulkintaisuuden ja avoimuuden – näkemys, joka luottaa visuaaliseen tarinankerrontaan välineenä artikuloida esisanallisia tunteita ja tietoa.

Näyttelyä ovat tukeneet TAIKE Taiteen edistämiskeskus ja Svenska Kulturfonden.

ENG

HORSE.MONKEYSHADOW.CLIFF is a narrative painting exhibition about storytelling, painting, and how stories help us frame our experience.

The works on show are a selection of a larger evolving series with the same name begun in 2021. As the title of the show indicates, the painting series charts four story threads that within the exhibition are reordered and re-woven to form fresh story chains. Across the series, close attention is paid to the ’visual network’ both within singular paintings and across an image sequence. Unlike in typical illustrations, the stories in these paintings are self-generative with pictorial motifs, characters and landscapes continually re-mined to form new poetic relationships.

Like a random passage from a book – or a broken dream sequence – each painting is a visual fragment that aspires to a larger narrative beyond its own frame. This sense of mutability is likewise extended to the fluid state of the characters in the paintings which can readily shift between non-human and human forms. Unlike in more linear stories, the narratives in these paintings are not anchored by central protagonists or bodily forms – instead they are granted freedom to move effortlessly between animal, mineral, domestic or organic shapes.

What this exhibition therefore aims to offer is a multilayered storytelling site – one that invites the viewer as an active reader in the gathering and bridging of the imagery. The exhibition has been supported by TAIKE, Konstsamfundet and Svenska Kulturfonden.

——

Anneli Holmström (b. 1985) is a Scottish-Finnish visual artist currently living and working in Jakobstad, Finland.

Since graduating with her Masters degree from Edinburgh College of Art in 2009, she has exhibited widely in solo and group exhibitions in both her home countries of Finland and Scotland, and elsewhere abroad. Starting from an expanded painting approach, Anneli’s work often combines painting methods with sculptural, performative and collaborative aspects. Her aesthetics is one which embraces ambiguity and open-endedness – a take that puts faith in visual storytelling as a tool for articulating pre-verbal feeling and knowledge.

The exhibition has been supported by TAIKE, Konstsamfundet and Svenska Kulturfonden.

SVE

HORSE.MONKEYSHADOW.CLIFF är en narrativ måleriserie om berättande målning och hur historier hjälper oss att förstå erfarenheter.

De visade verken i denna show är ett urval av en större och utvecklande serie med samma namn påbörjad år 2021. Som titeln antyder så följer serien fyra berättelsetrådar vilka kan ordnas och vävas igen för varje utställning för att skapa en ny historia. Serien ger speciell uppmärksamhet åt det ’visuella nätverket’ inom enskilda målningar och även tvärs över de olika bildsekvenserna. Till skillnad från typiska illustrationer så är berättelserna i dessa målningar självformande med bildliga motiv, karaktärer och landskap vilka kontinuerligt omarbetas för att skapa nya poetiska sammanhang.

Liksom en lösryckt passage från en bok – eller som ett uppvaknande mitt i en dröm – så representerar varje målning ett isolerat fragment som söker ett större narrativ utöver sitt eget. Denna känsla av föränderlighet är likaså reflekterad i de flytande former som karaktärerna har i målningarna med skiften mellan mänskliga och icke-mänskliga former. I motsats till mera linjära berättelser så är narrativen i dessa målningar inte ankrade av centrala aktörer eller kroppsliga former men har istället frihet att skifta mellan djur, mineral, domestiska föremål och organiska varelser.


Oona Laitinen
Kerttu-Liisa ja tyhjän kulhon mysteeri
öljy kankaalle
27cm x 35cm
2022

Oona Laitinen –
Tyhjien päivien jälkiä

Tyhjien päivien jälkiä on Oona Laitisen näyttelykokonaisuus, joka käsittelee arkisia havaintoja taiteilijan omasta ympäristöstä ja joutenoloa olemisen tapana. Teoksissa näkyy ennen kaikkea odotus ajasta, jossa joutenoloa ei mielletä enää laiskuutena tai välinpitämättömyytenä, vaan erilaisena tapana katsoa ja kokea maailmaan jossa elämme. Teosten aiheita yhdistää arkiset ja dokumentaariset havainnot omasta todellisuudesta sekä ihanne minkään tekemättömyydestä.

Näyttelykokonaisuus on ylistys joutenololle ja kannuste erilaiseen olemisen tapaan yhteiskunnassa, joka arvottaa tuottavuuden, produktiivisuuden ja tehokkuuden ylitse hyvinvoinnin ja levon. Joutenolon voi nähdä ideologisena muutoksena suorittamisen ja burnouttien yhteiskunnassa. Jälki-kapitalistisessa yhteiskunnassa tarvitsemme enemmän ajatuksia levosta ja lempeydestä, sekä minkään tekemättömyydestä. Ajatuksia maailmasta, jota ei hallitsekaan jatkuva kasvu, kuluttaminen ja ihanne ainaisesta produktiivisuudesta oman hyvinvoinnin kustannuksella.

Tyhjien päivien jälkiä -teossarjan aiheet tulevat läheltä. Teokset ovat täynnä arkisia havaintoja taiteilijan omasta elinpiiristä ja ympäristöstä. Pieniä hetkiä täynnä pysähtymistä ja odotusta. Tyhjien päivien jälkiä on kutsu sinulle kokea kesä ja kokea hetki levätä ja olla. Havaita ja myötäelää dokumentaarisia havaintoja elosta ja taiteilijan omasta elinpiiristä.

Laitinen on Hämeenlinnasta lähtöisin oleva taiteilija, joka asustelee nykyään Tampereella. Laitinen työskentelee erityisesti maalaustaiteen, videon sekä videorunouden parissa. Temaattisesti häntä kiehtoo tällä hetkellä joutenolo, välitilat, lapsuuden ja kasvamisen kysymykset suhteessa luokkaan sekä juurettomuuden kokemukset. Laitisen työskentelyä leimaa kokeileminen, värit, leikki ja lempeys.


Hanna Kytö
Rainbow road to the other side
2023

Hanna Kytö –
Rainbow road to the other side

Hanna Kytö yhdistää taiteellisessa työssään tarinallisuuden ja maalauksen. Hänen työskentelynsä runkona on fiktiivinen tarina naisesta, joka lähtee kotoa maailmalle ja joutuu avaruusaluksen kaappaamaksi.

Käsillä olevassa näyttelyssä “Rainbow road to the other side” seuraamme päähenkilön matkaa läpi metsikön kohti h-hetkeä. Näyttelyssä taiteilija pilotoi sarjakuvaa maalausten rinnalla alleviivatakseen maalaustensa ja fiktiivisen tarinan yhteenkuulumista.

Avaruusalus jää vielä näkemättä tällä kertaa. Sitä joudumme odottamaan Kuvan Kevääseen 2024*.

Tarina

Tarinan alussa nainen on jumissa kotonaan. Koti on luonteeltaan ennen kaikkea henkinen vankila. Huoneessa, josta tarina alkaa, ei ole ikkunan ikkunaa. Nainen istuu puhelinpöydän ääressä odottaen kenties puhelua joltakulta. Hän haaveilee ulos lähtemisestä, mutta puntaroi ja empii vaihtoehtojaan. Odottamatta – kuin vastaukseksi hänen kysymykseensä – halki ulottuvuuksien lentää häntä kohti Amorin nuoli. Se osuu naista kaulaan ja hän horjahtaa sen vaikutuksesta pois penkiltään. Amorin nuolen rohkaisemana hän pakkaa laukkunsa ja lähtee ulos asunnostaan maailmalle.

Myöhemmin ulkomaailmassa, hän kävelee kaupungilla, mutta hän tuntee jonkin kutsuvan. Se ei ole kukaan, mutta se on jokin, mikä kutsuu häntä. Hän lähtee kaupungilta kävelemään kohti puistikkoa ja puiston läpi hän kulkee taskulamppu kädessään kohti metsää. Hän kulkee metsän halki. Metsä koostuu havupuista ja siellä täällä on muutama lehtipuu. Maasto on sammaleinen ja kohtuu helppo kulkuinen. Polulla on muutamia kiviä ja maasto muuttuu heinikoksi. Nainen kävelee niin kauan, että päivä kääntyy illaksi. Hämärän tultua taivaalta lentää avaruusalus naisen eteen. Se kaappaa hänet mukaansa.

Avaruudessa nainen uudelleen kootaan ja hänestä rakennetaan salaiselle palvelulle agentti. Hän päätyy moniin eeppisiin seikkailuihin ja löytää uusia ystäviä. Lopulta hän palaa takaisin maahan, kun hänen työtehtävänsä salaisessa palvelussa tulee päätökseensä.