14.6.-9.7.2017 Henna Inkinen, Susa Walve, Petri Silvonen, Linda Varoma

Kulma: Henna Inkinen, Maalaus on juhla

Maalauksen keinoin toteutetut mystiset väri- iloitteluni rakentuvat omien mie-lenmaisemieni pohjalta. Maalaus on minulle ilon ja tekemisen juhla, tapa käsitellä maailmamme kauneuden ihmettä. Juhlani on rehevä aistimaisema, ja kuten luon-toonkin, ovat näihin juhliin kaikki tervetulleita.

Aihioni löydän metsien ja niittyjen kätköistä, ryteiköistä, joihin valo ja varjo piirtä-vät kuvionsa. Teokseni uhkuvat elinvoimaa, tekemisen iloa ja rönsyjä: muodon, värin ja materiaalin leikkiä.

Kutsun Maalaus on juhla -näyttelyäni muodoltaan maalausinstallaatioksi. Maalauk-seni liukuvat pois taulun tai maalauksen käsitteestä esineenä – fetissistä, joka sei-nälle ripustettava perinteinen pingotettu kangas on. Muodollisen esineen sijaan tavoittelen toisenlaista fetissiä: mielihyvää, jota pinnan rikkominen ja toisin teke-minen saavat aikaan.

Osa maalausinstallaatiostani koostuu kierrätetyille seinäkaakeleille toteutetuista posliinimaalauksista. Yhdistän perinteisen astioidenkoristelumediumin käytännöl-liseen rakennustarvikkeeseen. Maalaan kaakeleille maisemia, joissa hallitsematon ja kontrolli risteilevät. Pyrin rikkomaan perinteisen ja hallitun formaatin ekspres-siivisin siveltimenvedoin.

Käytän materiaaleinani mm. pressuja, vanhoja hyllylevyjä, muovia, jätesäkkiä ja kierrätyslevyjä. Inspiroidun roskiksista ja luontoon törkeästi hylätyistä esineistä. Teokseni liikkuvat esittävyyden ja abstraktin rajoilla. Yliluonnolliset värit kuvaavat ja korostavat ihmisen vaikutusta luontoon.

Kenno: Susa Walve, Can you hear those hum?

Näyttelyssä on esillä kahden vuoden aikana tehtyjä piirustuksia.

Valmistumiseni jälkeen aloin uudelleen piirtää, ajattelin sitä paluuna alkulähteille. Piirtämisessä minua kiehtoi ajatus eräänlaisen primitiivisen jäljen jättämisestä. Ajattelin, että viiva on ainut asia, mitä siihen vaaditaan.

Olen kiinnostunut energian ja tyhjyyden käsitteistä ja kuinka varsinkin tyhjyys mielletään itämaisessa ajattelussa. Piirtäminen toimii minulla mietiskelyn väli-neenä ja huomaamattani tyhjyys alkoi vallata tilaa piirustuksissa ja lopulta siitä tuli ehkä jopa niiden tärkein osa.

Piirustuksissa tyhjyyden vastakohtana tai ehkäpä osana sitä ovat luonnon kierto-kulku sekä elämän synty, joiden syklit ja muodot toimivat minulle jatkuvana in-spiraation lähteinä. Kuvat lähenevät ajoittain abstrakteja muotoja ja mieluiten lii-kunkin tunnistettavan sekä tunnistamattoman rajamaastossa.

Piirustus-sarjan nimi ”Can you hear those hum?” viittaa ajatukseen, että kaikkialla ympärillä on energiaa, ja sitä voi löytää myös yksinkertaisesta viivasta.

Susa Walve on 2015 valmistunut kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee tällä het-kellä Imatralla. Oman taiteellisen työn ohella hän on myös mukana pyörittämässä Imatralla sijaitsevaa paikallisten nuorten taiteilijoiden ylläpitämää Taidekeskus Krimiä.

Kymi: Petri Silvonen, Tarinoita tästä maailmasta akvarellimaalauksia ja piirustuksia

Näyttelyn teokset ovat uusia, valmistuneet kuluneen vuoden aikana, eivätkä ole olleet aiemmin näytteillä. Teokset ovat jatkumoa aiemmille maalauksilleni, joissa pohdin maailman, luonnon rakennetta, sen huimaavaa koostumusta ja omaa suhdettamme siihen. Luonnon fraktaalisuus ja emergenssi kiehtoo minua suuresti, ja se näkyy näissä teoksissa. Teoksissa on figuratiivisia elementtejä ja selkeää symboliikkaa, mutta ne liikkuvat esittävän/ ei esittävän rajoilla.

Se miten hahmotamme asiat, on usein riipuvaista aistiemme vajavaisuudesta. Jatkuvasti lisääntyvä tietomme ympäröivästä maailmasta, pakottaa meitä tarkastelemaan asioita uusista perspektiiveistä ja haastamaan vanhat käsityksemme.

Kirnu: Linda VaromaStudio Landscaper & Battlefield

Näyttelyni keskiössä on taiteen tekemisen prosessi. Valmiiden teosten rinnalla ha-luan myös havainnollistaa kuinka näihin lopullisiin, vedostettuihin ja kehystettyihin kuviin on päädytty. Siten kaikista niistä ajatuksista joita kohtaan ja poluista joita astun matkallani kohti ratkaisua, muodostuu itsessään myös taiteen teoksia.

Näyttelyssä nähdään eri tekniikoita, kaikki minulle tällä hetkellä
jollakin tavalla relevantteja. Olen hitaasti ikään kuin valunut puhtaasta, matemaattisen tarkasta valokuvasta kohti epätäydellistä, enemmän omaan kädenjälkeen perustuvaa ilmaisua. Seinille ripustetut valokuvateokset joiden syntyperää näyttely pyrkii avaamaan, ajoittuu Skotlannissa viettämääni vuoteen 2013-2014 ja käsittelevät sillä hetkellä ajankohtaista Skotlannin mahdollista itsenäistymistä.

Olen kiertänyt keskiaikaisia taistelukenttiä ympäri maata, kuvannut
löytämääni sekä tuonut materiaalia näistä paikoista myös takaisin studioon ja luonut omat, uudet maisemani.

Linda Varoma (s.1985) on Loviisassa vaikuttava taiteilija. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi v. 2014 Glasgow School of Artista jossa hän opiskeli Hasselbladsäätiön myöntämän Victor Fellowship -apurahan turvin. Varoman taiteellisen työn lähtökohtana on tarve luoda jonkinlainen järjestys. Aiheita joita hän käsittelee taiteessaan ovat maisema ja metsä, historia ja yhteiskunnalliset ilmiöt sekä perhesuhteet ja vanhemmuus. Usein nämä kaikki kietoutuvat tavalla tai toisella yhteen.