10.6. – 05.07.2015 Tammikuun Valo, Sebastian Lindberg, Arttu Sailo, Taira Tiger ja Rose-Mari Torpo

Day_of_clouds_jr

Anima_jr

T.Tiger_Myrsky_2_jr

Wellcome-to-Hell_jr

Tammikuun Valo -ryhmä tarjoaa neljä maalausnäyttelyä; erilaisia näkökulmia värin, pinnan ja materiaalin kokemiseen. Sebastian Lindberg ja Arttu Sailo maalaavat figuratiivisia teoksia, TairaTigerin ja Rose-Mari Torpon ammentaessa abstraktista maalausperinteestä.
Maalaukset käsittelevät harmoniaa, vastakohtaisuutta sekä liikettä ja pysähtyneisyyttä. Yhdistävänä lähtökohtana ryhmällä on väriin pohjautuva työskentelytapa. Näyttelyn teemoina ovat mielen ja ulkomaailman havainnointi sekä fyysinen lähestymistapa maalaamiseen. Materiaalisuus ja immateriaalisuus luovat
kontrasteja teosten ja tekijöiden välille. Katsoja havainnollaan ja läsnäolollaan rakentaa maalauksen merkityksen.
Kulma: Sebastian Lindberg, Orogenesis
Kenno: Rose-Mari Torpo, Kaiku
Kymi: Arttu Sailo, Where ever we go
Kirnu: Taira Tiger, Myrsky vesilasissa